Ακυρώσεις - αλλαγές

Η ticketpad αποτελεί διαμεσολαβητή τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης καθώς οι όροι τίθενται από τον εκάστοτε πάροχο των τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς των ναύλων.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητά σας να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης καθώς και στο email επιβεβαίωσης. Είναι όμως δική σας ευθύνη να εξοικειωθείτε με τους συγκεκριμένους όρους χρήσης του παρόχου για τις ακυρώσεις και τις τροποποιήσεις.

Το ενδεχόμενο κόστος που θα προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί αλλαγή ή ακύρωση του τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, θα πρέπει να ενημερώσει ticketpad και εγγράφως ώστε η τελευταία να μπορέσει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι εφικτή πάντοτε η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ticketpad ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία. Παραδείγματος χάριν αν το πρώτο σκέλος μία διαδρομής θεωρηθεί non show είναι πιθανόν να ακυρωθούν και τα υπόλοιπα σκέλη ή να επιτρέπεται η χρήση τους με κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Οι αεροπορικές εταιρείες και άλλοι πάροχοι δεν επιτρέπουν αλλαγές σε ονόματα στις κρατήσεις και αντιμετωπίζουν μια αλλαγή ονόματος ως ακύρωση, κατά την οποία θα ισχύουν οι τυπικοί όροι και επιβαρύνσεις γι’ αυτό σας συνιστούμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Μέχρι την έκδοση εισιτηρίου ή του εκάστοτε voucher η όποια αλλαγή πραγματοποιείται χωρίς καμία χρέωση. Κατόπιν της έκδοσης η αλλαγή ή η ακύρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του προμηθευτή.

Οι χρεώσεις υπέρ της ticketpad (κόστος υπηρεσίας) για τη διαδικασία ακύρωσης ή αλλαγής ενός τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

Αεροπορικά εισιτήρια:
Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
Αεροπορικά εισιτήρια Low Cost εταιριών:
Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 15€/ εισιτήριο
Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 15€/ εισιτήριο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο

Για την αλλαγή ή την ακύρωση κράτησης σε ξενοδοχείο ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί για τους ισχύοντες όρους επικοινωνώντας με την ticketpad.

Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφονται το κόστος υπηρεσίας (προμήθεια) αλλά ούτε και τα τυχόν έξοδα πιστωτικής κάρτας ή άλλες επιβαρύνσεις.

Όταν η κράτηση γίνεται με υπαιτιότητα του προμηθευτή ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με ακυρωτικά ούτε από τον πάροχο ούτε από την ticketpad.

Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας (Refund) από τις αεροπορικές εταιρείες, διαρκεί από 30 – 50 ημέρες.