Γενικοί όροι χρήσης

H ιστοσελίδα ticketpad.gr διευθύνεται από την TICKETPAD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800579423 και ΔΟΥ ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ. Η εταιρεία εδρεύει στην οδό Αρμένη Βράιλα 1, Τ.Κ. 11743 στην Αθήνα. [Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 130448901000 και Άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ 0206 Ε60000401201.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, η κράτηση και η αγορά των προσφερόμενων από την ticketpad υπηρεσιών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρή της παρούσας σελίδας καθώς και κάθε κράτηση η αγορά υπηρεσιών από την ticketpad προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω Γενικών όρων χρήσης.

Η ticketpad, ως τουριστικό γραφείο και διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας, ενεργεί ως διαμεσολαβητής με τους παρόχους της εκάστοτε τουριστικής υπηρεσίας. Συστήνεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να συμβουλεύεστε τους Γενικούς Όρους Χρήσης του εκάστοτε παρόχου.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι:

 • Είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 • Κατέχετε τη νομική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις,
 • Κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 • Κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, μόνο για να πραγματοποιήσετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή για κάποιο τρίτο πρόσωπο, για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε,
 • Θα ενημερώσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σχετικά με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης για τις κρατήσεις που πραγματοποιείτε εκ μέρους του, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων κανόνων και των περιορισμών,
 • Όλες οι πληροφορίες που παραχωρείτε στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων Χρήσης Γενικών όρων χρήσης. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής

Κράτηση

Η κράτηση που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω της ειδικής φόρμας κράτησης της ιστοσελίδας ticketpad.gr , αλλά και κάθε κράτηση που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά είτε στα γραφεία της εταιρίας, συνεπάγεται την ρητή εντολή στην ticketpad να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία φέρεται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Η ticketpad θα προσπαθεί πάντα να ενημερώνει τον χρήστη στα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει (τηλέφωνο, e-mail) σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή στις προσφερόμενες υπηρεσίες με δεδομένο ότι έχει λάβει έγκαιρη ενημέρωση από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή η ticketpad δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Τιμές

Με αγορά υπηρεσιών από την ticketpad, την εξουσιοδοτείτε να ενεργήσει ως αντιπρόσωπός σας κατά τη διαδικασία της κράτησης των προϊόντων και /ή υπηρεσιών από τον επιλεγμένο πάροχο και να πραγματοποιήσει την πληρωμή εξ ονόματός σας και εκ μέρους σας, όπως απαιτείται. Η υπηρεσία αυτή χρεώνεται με ένα τέλος εξυπηρέτησης, το οποίο δεν είναι ενιαίο για όλα τα προϊόντα. Κάθε μια επιβάρυνση θα εμφανιστεί στη σελίδα, πριν επιβεβαιώσετε την κράτησή σας.

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι ακόλουθοι:
Κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου:

 • πληρωμή είτε μέσω πιστωτικής κάρτας στο σύστημα
 • στα γραφεία μετρητοίς
 • στα γραφεία μέσω πιστωτικής κάρτας
 • κατάθεσης στους παρακάτω λογαριασμούς

PIRAEUS BANK
IBAN: GR32 0172 0260 0050 2607 1459 419
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

ALPHA BANK
IBAN: GR52 0140 1420 1420 0200 2009 509
BIC: CRBAGRAAXXX

Όνομα δικαιούχου: TICKETPAD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Για την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου low cost εταιρειών η πληρωμή είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω της πιστωτική κάρτας.

Κράτηση ξενοδοχείου:

 • πληρωμή είτε μέσω πιστωτικής κάρτας στο σύστημα
 • στα γραφεία μετρητοίς
 • στα γραφεία μέσω πιστωτικής κάρτας
 • κατάθεσης στους παρακάτω λογαριασμούς

PIRAEUS BANK
IBAN: GR32 0172 0260 0050 2607 1459 419
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

ALPHA BANK
IBAN: GR52 0140 1420 1420 0200 2009 509
BIC: CRBAGRAAXXX

Όνομα δικαιούχου: TICKETPAD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Κράτηση ακτοπλοϊκού εισιτηρίου:

 • πληρωμή είτε μέσω πιστωτικής κάρτας στο σύστημα
 • στα γραφεία μετρητοίς
 • στα γραφεία μέσω πιστωτικής κάρτας
 • κατάθεσης στους παρακάτω λογαριασμούς

PIRAEUS BANK
IBAN: GR32 0172 0260 0050 2607 1459 419
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

ALPHA BANK
IBAN: GR52 0140 1420 1420 0200 2009 509
BIC: CRBAGRAAXXX

Όνομα δικαιούχου: TICKETPAD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η μεταβίβαση οποιασδήποτε υπηρεσίας και/ή προϊόντος ακολουθεί την εξόφληση του χρήστη.

Η ticketpad ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του, πριν την οριστική της κράτησής του.

Όταν η συναλλαγή με πιστωτική κάρτα δεν έχει περάσει από τη διαδικασία του 3D Secure Authentication, η ticketpad, δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία, λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, δικαιούται για λόγους διασφάλισης, να ακυρώσει την αγορά και να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό της συναλλαγής στον πελάτη χωρίς άλλη υποχρέωση. Η ενημέρωση του πελάτη για την παραπάνω ενέργεια θα πραγματοποιείται μέσω e-mail, στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί κατά την κράτηση.

Επιβεβαίωση της κράτησης

Με την ολοκλήρωση μίας κράτησης – αγοράς από την ιστοσελίδα, θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό e-mail. Θα πρέπει να ελέγξετε αμέσως την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων και να ενημερώσετε την ticketpad σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη στην κράτηση που ήδη έχετε πραγματοποιήσει. Ο έλεγχος και η σχετική ειδοποίηση στην ticketpad θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα. Μετά από αυτό το χρονικό όριο η αναφορά λαθών σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Για την καλύτερη δυνατή σας εξυπηρέτηση σας συστήνουμε να έχετε ανά χείρας την ταυτότητα σας ή το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο θα ταξιδέψετε και να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας βάσει αυτού. Αφού λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, η ticketpad θα προχωρήσει στον έλεγχο της κράτησής σας, δηλαδή ότι η κράτησή σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστημα κρατήσεων της αεροπορικής εταιρείας ή του παρόχου και ότι η πληρωμή σας μπορεί να επεξεργαστεί και να ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, για κρατήσεις πτήσεων, η υποχρέωσή της ticketpad να εκδώσει το εισιτήριό σας θα εξαρτάται από το αν η πληρωμή σας έχει ληφθεί σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας κατά της εξαπάτησης, η ticketpad διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες /έγγραφα σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του αρχικού δρομολογίου του ταξιδιού σας.

Όσον αφορά σε "ειδικά αιτήματα" που σχετίζονται με οποιοδήποτε προϊόν (π.χ. γεύματα, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, παιδικά καθίσματα, κ.λπ.), η ticketpad θα τα διαβιβάσει στον εκάστοτε πάροχο χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την εκυπηρέτησή τους. Ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ικανοποίηση του αιτήματός του σε επικοινωνία με τον εκάστοτε πάροχο.

Αποστολή εισιτηρίων

Τα αεροπορικά εισιτήρια διακινούνται πλέον αποκλειστικά με τη μορφή e-ticket και ο ταξιδιώτης τα λαμβάνει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο.
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπορείτε να παραλάβετε με τους εξής τρόπους:
Α. Από τα γραφεία μας χωρίς καμία επιβάρυνση
Β. Με αποστολή μέσω courier με χρέωση ανάλογα με τον προορισμό παράδοσης
Γ. Ηλεκτρονικά με τη μορφή PTA. Επιδεικνύοντας το ΡΤΑ θα λάβετε τα εισιτήριά σας εκτυπωμένα από τα κεντρικά ή λιμενικά πρακτορεία των ακτοπλοϊκών εταιριών.
Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα μας θα λαμβάνεται τα απαραίτητα έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβατήρια - Θεωρήσεις εισόδου(VISA) - Υγειονομικές διατυπώσεις Κ.Α.

Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο ελληνικό διαβατήριο έκδοσης από το 2006 και μετά. Οι χώρες ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες. Η ticketpad συνιστά να έχετε το διαβατήριο σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο να λήγει τουλάχιστον 3 -12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξης σ' αυτές. Η ticketpad παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται μετά από σχετικό του χρήστη, όμως αν και μπορεί να παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ίδιος ταξιδιώτης.

Ειδικά, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την ticketpad και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν και στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς ακυρωτικά.

Η ticketpad παρέχει επίσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια σε χώρες, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση.

Ακυρώσεις - αλλαγές

Η ticketpad αποτελεί διαμεσολαβητή τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης καθώς οι όροι τίθενται από τον εκάστοτε πάροχο των τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς των ναύλων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητά σας να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης καθώς και στο email επιβεβαίωσης. Είναι όμως δική σας ευθύνη να εξοικειωθείτε με τους συγκεκριμένους όρους χρήσης του παρόχου για τις ακυρώσεις και τις τροποποιήσεις.

Το ενδεχόμενο κόστος που θα προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί αλλαγή ή ακύρωση του τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, θα πρέπει να ενημερώσει ticketpad εγγράφως ώστε η τελευταία να μπορέσει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι εφικτή πάντοτε η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ticketpad ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία. Παραδείγματος χάριν αν το πρώτο σκέλος μία διαδρομής θεωρηθεί non show είναι πιθανόν να ακυρωθούν και τα υπόλοιπα σκέλη ή να επιτρέπεται η χρήση τους με κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Οι αεροπορικές εταιρείες και άλλοι πάροχοι δεν επιτρέπουν αλλαγές σε ονόματα στις κρατήσεις και αντιμετωπίζουν μια αλλαγή ονόματος ως ακύρωση, κατά την οποία θα ισχύουν οι τυπικοί όροι και επιβαρύνσεις, γι’ αυτό σας συνιστούμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Μέχρι την έκδοση εισιτηρίου ή του εκάστοτε voucher η όποια αλλαγή πραγματοποιείται χωρίς καμία χρέωση. Κατόπιν της έκδοσης η αλλαγή ή η ακύρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του προμηθευτή.

Οι χρεώσεις υπέρ της ticketpad (κόστος υπηρεσίας) για τη διαδικασία ακύρωσης ή αλλαγής ενός τουριστικού προϊόντος ή υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
Αεροπορικά εισιτήρια:
Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
Αεροπορικά εισιτήρια Low Cost εταιριών:
Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 15€/ εισιτήριο
Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 15€/ εισιτήριο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο
Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€/ εισιτήριο

Για την αλλαγή ή την ακύρωση κράτησης σε ξενοδοχείο ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί για τους ισχύοντες όρους επικοινωνώντας με την ticketpad.

Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφονται το κόστος υπηρεσίας (προμήθεια) αλλά ούτε και τα τυχόν έξοδα πιστωτικής κάρτας ή οι άλλες επιβαρύνσεις.

Όταν η ακύρωση ή αλλαγή γίνεται με υπαιτιότητα του προμηθευτή ο χρήστης δεν επιβαρύνεται οικονομικά ούτε από τον πάροχο ούτε από την ticketpad.

Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας (Refund) από τις αεροπορικές εταιρείες, διαρκεί από 30 – 50 ημέρες.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994

Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, οι υπηρεσίες παροχής στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται όλες οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφοράς που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ticketpad.gr (ήτοι, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικίαση αυτοκινήτων,κ.α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΙΑΣ)

Η εταιρεία ticketpad έχει την υποχρέωση να διαμεσολαβεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταξύ των πελατών της και των παρόχων του εκάστοτε προϊόντος. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων. Δεν μπορεί, επίσης, να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή δρομολογημένων αεροπλάνων και πλοίων για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους. Τονίζεται ότι η εταιρεία ticketpad δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του, που μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανώτερης βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές. Θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανώτερης βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.

Εύλογα παράπονα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην εταιρεία ticketpad και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μετά την επιστροφή από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, το γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

Μετά την αναχώρηση του πελάτη, εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται σε ό,τι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού.

Υποχρεώσεις- ευθύνες ταξιδιωτών

Αν η καθυστέρηση, ασυνέπεια ή αμέλεια του ταξιδιώτη, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, τα έξοδα της συνέχισης του ταξιδιού βαραίνουν αποκλειστικά τον τελευταίο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αιτηθεί την επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε.

Η εταιρεία ticketpad θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ' αυτό.

Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο ταξίδι που έχει κρατήσει, δεν μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο.

Οι μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς και η ticketpad, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά.. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η ticketpad θα βοηθήσει για τυχόν επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι πάροχοι δεχθούν τα δικαιολογητικά.

15. Τροποποίηση - Ανανέωση των Γενικών Όρων Συναλλαγών

Η ticketpad διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.